Alkalmazott irodalomtudomány (MA)

Az SZTE BTK Magyar Irodalmi Tanszékének 2008 óta működő Alkalmazott irodalomtudomány MA szakiránya az irodalomtudomány gyakorlati teendőire készíti fel a hallgatókat. A szakirányon megszerzett tudást a hallgatók a nyelv-, az irodalom- és a kultúraközvetítés legkülönfélébb területein hasznosíthatják.

A képzés három kiemelt területe:

  • a) Kéziratgondozás (elbírálás, szelektálás, lektorálás, korrektúra, nyomdai előkészítés, illetve elektronikus megjelenés). A képzéshez hozzátartoznak a szerkesztés szellemi és materiális munkálatai, különös tekintettel a számítógépes szerkesztésre. Érdeklődés esetén régi kéziratok kutatására, kiadására egyéni foglalkozással is felkészítjük a hallgatókat.
  • b) Kiadási tevékenység - A szövegkiadás elméleti, gyakorlati, grafikai (esztétikai), intézményes és jogi környezetének ismeretei.
  • c) A kultúraközvetítés közegei, dimenziói, formái terén a hallgatót felkészítjük a megjelent szöveg (könyv, sajtó, film, kiállítás stb.) és a felhasználó (olvasó, néző) közötti kommunikációs tevékenységekre. Ide tartozik a kultúrák, nyelvek, intézmények közötti kapcsolatteremtés számos területe; a recenzió- és kritikaírás, a fordításkritika, könyvpiac-kritika, a reklám, a vonatkozó sajtóműfajok (ismertetés, interjú stb.), valamint a programszervezés (beszélgetés, bemutatók stb.) gyakorlati ismerete. A kultúraközvetítés magában foglalja a köz- és felsőoktatásban létrejövő tananyagok, kiadványok körüli teendőket, illetve a korszakok között közvetítő irodalom- és művészettörténeti tevékenységet is.

A képzés három féléves, ezen belül a Tanszék valamennyi oktatója személyes és egyénre szabott segítséget tud nyújtani a hallgatóknak, hogy betekintést nyerjenek, vagy lehetőség szerint bekapcsolódjanak kortárs intézmények munkájába, tudományos kutatások folyamatába, esetleg felkészüljenek a posztgraduális képzések valamelyikére.