Nagyító alattEgyházi beszédek 17. századi unitárius kéziratokban

2023.03.10

A kora újkori unitárius prédikációirodalom története Erdélyben és Magyarországon Kutatócsoport együttműködésben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Régi Magyar Irodalom Tanszékével és a Szegedi Tudományegyetem Magyar Irodalmi Tanszékével kamarakonferenciát szervez graduális és doktori hallgatók részére, melynek témája a 17. századi prédikációirodalom.

A konferencia időpontja: 2023. március 24.

A konferencia helyszíne: Szeged, SZTE BTK MIT, Dézsi Lajos irodalmi szeminárium


Program:

12.00–12.30 

  • Lovas Borbála (ELTE): Árnyékból a fényre: 17. századi unitárius kódexek vizsgálatának és átírásának tanulságai

12.50–13.50 ELTE, Budapest (az ülést vezeti: Lovas Borbála)

  • Bársony Kata: Józan okosság a hitben: Egy prédikátortanonc érvelési kísérlete az örök élethez vezető útról
  • Kállay Krisztina: A prédikátor feladatainak ellátása és a prédikáció alapvető célja
  • Husz Dominika: Kompilációs technikákkal a szentháromság és a retorzió ellen: Avagy hogyan kerülhetnénk el a pénzbüntetést, ha unitárius lelkésztanoncok volnánk 1698-ban?

14.30–15.00 

  • Molnár Dávid (SZTE): Kovács János, vagy Kovács Jánosok? Az Ms. U. 290. és az Ms. 0634. vizsgálatának tanulságai

15.20–16.35 SZTE, Szeged (az ülést vezeti: Molnár Dávid)

  • Deme Kamilla: Adalékok a Conciones Unitariorum in Transylvania című kézirathoz
  • Domokos Márton: Újabb adat Kovács János Bátai-recepciójához
  • Béla Bálint: Az unitáriusok megjelenése Hermányi Dienes József munkáiban
  • Golyán Ádám: Tréfák és papok

16.35 

  • Zárszó