Tollhegytől a billentyűzetig (Kutatók éjszakája a Magyar Irodalmi Tanszéken)

2022.09.26

A Magyar Irodalmi Tanszék oktatói a Kutatók Éjszakája alkalmából rendhagyó bevezetőt tartanak a kéziratok világába. Ahol irodalom van, ott kézirat is van, az irodalomtörténészek munkájához a paleográfia, textológia tudománya is hozzá tartozik, még ha ez sokszor kevesebb figyelmet is kap. Az este folyamán Balassi Bálinttól kézírásától Grecsó Krisztián szövegfájljaiig jutunk el.


A program időpontja: 2022.09.30., PÉNTEK, 18:00-tól


Részletes program:

  • 18:00-19:00 Fajt Anita-Latzkovits Miklós: Cikornya, bógni, masni: Régi magyar kéziratok útvesztőjében

El tudod olvasni Balassi Bálint kézírását? És titkosírását? Milyen nyelven van egy kézirat? Héber, perzsa vagy esetleg kopt? Mit tegyek, ha egy mű több szövegvariánsban maradt fenn? Melyik változat a korábbi? Melyik a jobb? Ezekkel és ehhez hasonló kérdésekkel, szövegolvasási feladatokkal, interaktív csoportjátékkal várják a tanszék régimagyarosai az érdeklődőket. A csoportos kvízjáték nyertes csapata könyvjutalomban részesül.

  • 19:00-20:00 Szalisznyó Lilla: "...már nem bírok ezzel az istenverte tollal" ‒ Petőfi leveleinek kézirata

A Petőfi-levelezés legismertebb darabjának talán az a levél tekinthető, amelyet a költő Arany Jánosnak írt 1847. február 4-én, miután a nagyszalontai segédjegyző a Toldival elnyerte a Kisfaludy Társaság pályadíját. De azt vajon tudjuk-e, hogy néz ki ennek a levélnek a kézirata? Egy olyan megszólított esetében, akivel személyesen még sohasem találkozott, mekkora szerepet szánt Petőfi a levélírás önreprezentatív jellegének, tartotta-e magát azokhoz az alapvető normákhoz (levélpapír minősége, a szöveg tagolása stb.), amelyeket a 19. század folyamán a levelezőktől elvártak? A gyakorlati jellegűre tervezett előadás során Petőfi levelei mellett beleolvasunk kortársak kéziratos leveleibe is, hogy lássuk, a kézirat látványa mennyiben egészítheti ki és árnyalhatja mindazt, amit a tartalmi szempontú elemzés során a levélváltás természetéről, a levélírók írásbeli kommunikációhoz való viszonyáról gondolunk.

  • 20:00-21:00 Szilágyi Zsófia: Kézirat, gépirat, szövegfájl: Móricz, Kosztolányi és a kortársaink

Mi történik a kézirattal a 20-21. században? Mikor tér át Móricz az írógép használatára, mit jelent Kosztolányinál a lapkivágat, és mit fogunk kutatni, ha majd Grecsó Krisztián műveinek változataira leszünk kíváncsiak? Az előadásban olyan kérdésekre keressük a választ, mire használja a kéziratokat a modern és kortárs irodalommal foglalkozó kutató - milyen titkokat rejtenek a félbehagyott regények Móricznál, miről árulkodnak Kosztolányi javításai, és vannak-e még kéziratok napjaink magyar irodalmában?