Oktatók

prof. dr. Szilágyi Zsófia DsC

intézetvezető egyetemi tanár

Fogadóóra: szerda 15:00-16:00

szilagyi.zsofia@hung.u-szeged.hu

Prof. Dr. Hansági Ágnes DSc

tanszékvezető egyetemi tanár

Fogadóóra: szerda 9:00-10:00, 23-as szoba (II. em. 2210)

hansagiagnes@hung.u-szeged.hu

Fajt Anita

tudományos munkatárs, PhD 

Fogadóóra: 17-es szoba, egyeztetés szerint

fajt.anita@szte.hu


Kutatási területem a kora újkori magyarországi irodalom német kapcsolatai, illetve a magyarországi német irodalom története. Doktori disszertációmat két 17. századi lutheránus imakönyv magyar fordításából írtam, aktuális posztdoktori pályázatomban a 17. századi magyarországi német barokk irodalmat kutatom.

Gere Zsolt


Fogadóóra: kedd 12:00-13:00, 26-os szoba (II. em. 2214)

gerezsolt.hu@gmail.com

Gortva Tamás

egyetemi tanársegéd

Fogadóóra: hétfő 13-14, 22-es szoba (II. em. 2209) egyeztetést követően

tgortva@gmail.com

Hász-Fehér Katalin

egyetemi docens, PhD.

Fogaddóóra: csütörtök 15:00-16:00, 23-as szoba (II. em. 2210) (megbeszélés szerint online is, más időpontokban)

haszfeher@gmail.com

Kovács Krisztina

egyetemi adjunktus, PhD.

Fogadóóra: hétfő 13:00-14:00, 22-es szoba (II. em. 2209)

karanovo@gmail.com


Kutatási területe a Nyugat prózája, térpoétikus struktúrák az irodalomban, valamint a tömegkultúra a két világháború közötti Magyarországon.
Doktori értekezését 2013-ban védte meg, címe: Táj- és térképzetek Hunyady Sándor prózájában.

Latzkovits Miklós

egyetemi docens, PhD.

Fogadóóra: szerda 9:00-10:00, 17-es szoba (II. em. 2203)
latzkovits@t-online.hu


Régi magyar irodalomtörténettel foglalkozom, elsősorban 16-18. századi emlékkönyvekkel, 16-17. századi drámatörténettel, illetve Gyöngyösi István életművével.

Molnár Dávid

egyetemi adjunktus, PhD.

Fogadóóra: csütörtök 18:00-19:00, 25-ös szoba (II. em. 2213)

davidmolnar@hung.u-szeged.hu


Kutatási területem az erdélyi unitárius egyház története; régi magyar széppróza; házasság, válás és újraházasodás a kora újkorban.

dr. habil. Szabó Gábor

egyetemi docens

Fogaddóóra: csütörtök 13:00-14:00, 24-es szoba (II. em. 2211-2212)

szg393@gmail.com

Dr. Szalisznyó Lilla
PhD tudományos munkatárs

Fogadóóra: kedd 15:00‒16:00; BTK főépület, 2. em. 2214-es szoba
szalisznyolilla@gmail.com
Tel.: 36-62-544-365

Szilasi László

egyetemi docens, PhD.

Fogadóóraszerda 10.30-11:30, 26-os szoba (II. em. 2214)

szisi@hung.u-szeged.hu

Virág Zoltán

egyetemi docens, PhD.

Fogadóóra: szerda 9:00-10:00, 24-es szoba (II. em. 2211-2212)

viragz@hung.u-szeged.hu


Kutatási területe a 20. századi magyar irodalom, a kortárs magyar irodalom, a déli szláv-magyar kulturális kapcsolatok és a kisebbségi irodalmak. PhD-értekezését 1999-ben A termékenység szövegtengere (A regényíró Brasnyó István) címmel írta.