TDK

A Magyar Irodalmi Tudományos Diákkör a régi magyarországi irodalom, a klasszikus magyar irodalom, valamint a modern és kortárs magyar irodalom területén folyó tudományos diákköri kutatásokat fogja össze. Az utóbbi években a diákkör profilja új területtel bővült: a magyar gyermek- és ifjúsági irodalom kutatása is bekerült a portfóliónkba. A Diákkör komoly hagyományokkal rendelkezik, az OTDK hét évtizedes története összefonódott a szegedi magyar irodalmi diákkörök történetével.

A nagy múltú Grezsa Ferenc Tehetséggondozó és Emlékverseny megrendezése, amely elveiben és szabályaiban is a diákköri konferenciák menetéhez igazodik, azokban az években is lehetőséget kínál a megmérettetésre és a szakmai eszmecserére, amikor nincs OTDK, ezzel is segítve hallgatóink felkészülését az országos versenyre.

Nagy hangsúlyt helyezünk a tutoriális felkészítésre, de fontosnak tartjuk a szakmai műhelyek munkáját, a közös gondolkodást, a kutatócsoporti integrációt, amelyet a szakmai szocializáció fontos elemének tartunk. Mindezen belül a tudományos munka iránt érdeklődő hallgatók ösztönzést, lehetőséget kapnak arra is, hogy olyan, közvetlenül nem az egyetemi élethez kötődő eseményeken, konferenciákon is részt vegyenek, amelyeknek a hozadéka szintén beépül, megjelenik a tudományos munkában, más egyetemek diákjaival való kapcsolattartásban. Ilyen a Vetésforgó elnevezésű, 18-19. századi kutatókat tömörítő vándorkonferencia, amelyet évek óta a diákok is rendszeresen látogatnak.

Fontos, hogy az OTDK-n való indulás nem zárul le az országos versenyen való részvétellel: a tanszék oktatói nagy hangsúlyt fektetnek arra is, hogy a dolgozatokat további munkával, a bírálatok figyelembevételével megjelenéshez segítsék akár helyi, tanszéki kiadványokban, akár országos fórumokon - a hallgatók így többnyire a Diákköri előzmények után publikálhatnak első alkalommal.

A Magyar Irodalmi Tudományos Diákkör sikeres tevékenységét bizonyítja, hogy számos, volt hallgatója mára a tudományos élet meghatározó alakjává vált.

2019 óta a diákkört Gere Zsolt és Hansági Ágnes vezeti.

https://www.facebook.com/magyarirodalmitdk2022/2023. tanév

Magyar Irodalmi Tanszék - TDK helyi forduló

Kedves Hallgatók!

Megjelent a központi felhívás a 36. alkalommal megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferenciáról: a Humán Tudományi Szekció országos fordulójára 2023. április 12-14. között Budapesten, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán fog sor kerülni.

Az OTDK-n való részvétel egyaránt meghatározó esemény az egyetemek és a hallgatók számára is, hiszen a résztvevők és a helyezettek közül kerülnek ki nagyrészt a következő évek doktorandusz hallgatói.

A szabályzatnak megfelelően az országos részvételhez helyi fordulót kell rendezni. A Magyar Irodalom Tanszék a TDK helyi fordulót 2022. november 18-án rendezi meg. A helyi ("házi") fordulóra befejezés előtt álló, minimális változtatást igénylő dolgozatokat várunk, hiszen a helyi forduló után harminc nappal a nevezési jogot nyert dolgozatokat már fel kell tölteni az OTDT online rendszerébe.

A dolgozatok témája a magyar irodalom szerzőin, művein, intézményein, folyóiratain (stb.) kívül természetesen lehet világirodalmi párhuzamot vizsgáló, műfaji szempontú összehasonlítás is, ha a középpontban a magyar irodalom történetéhez kapcsolható mű, jelenség áll.

A dolgozatokkal kapcsolatos formai elvárásokat, a hallgatói jogosultságokat (milyen képzésről indulhat hallgató) részletesen ismerteti az OTDK központi felhívása. A felhívás az alábbi linken érhető el:

https://otdk.hu/storage/36.OTDK/36_2szamumelleklet.pdf

Segítséget, tanácsot - ha szükséges - a témavezetőjüktől vagy a tanszéktől is kaphatnak.

A dolgozatok beadási határideje: 2022. november 7.

Kérjük, hogy a dolgozatokat a tanszéki email-címre, Csapó Csengének küldjék el: csapo.csenge@szte.hu

A dolgozatokról írásbeli vélemény készül, amit a szóbeli forduló előtt fogunk továbbítani a dolgozat írójának.

A dolgozatok beérkezését követően emailben kapnak majd további tájékoztatást a szóbeli fordulóról, ezért kérjük, hogy a dolgozatukon mindenképpen tüntessék fel az elérhetőségüket is.

Jó munkát kívánva, s minél több jelentkezőben bízva!


2021/2022. tanév

Katona Alexandra, egyetemi hallgató, 2021-ben OTDK II. helyezett "Gyermek és ifjúsági irodalom" tagozatban "Amikor bekerültem az egyetemre, nagyon sok, számomra ismeretlen rövidítés jelentését kellett megfejtenem - úgy tűnt, rajtam kívül mindenki tudja, mi az a ZH, UV, TO, HÖK vagy az OTDK. Akkor még nem hittem volna, hogy egyszer ez utóbbit az életem és a pályám egyik legfontosabb mérföldköveként fogom számontartani, hogy ez lesz az az alap, amire valamilyen módon minden későbbi eredményem épül.

A 35. OTDK-n mutattam be A nyomozás vége(?) - A kriminarratíva dekonstrukciója a kortárs magyar ifjúsági irodalomban című dolgozatomat a diákköri konferenciák történetének első gyerek- és ifjúsági irodalom szekciójában. A munkámmal második helyezést értem el. Témavezetőm, Hansági Ágnes a kutatás során rengetegszer elmondta, mennyire fontos ez a szereplés, hogy ez a belépő a szakmába, az ember ekkor lép ki a színpadra, ekkor válik először láthatóvá az, amit csinál. Ez azonban nem jelentette azt, hogy akkor itt vége lenne a munkának - sőt, itt kezdődött el igazán. Egyik felkérés jött a másik után, és mire feleszméltem, olyan platformokon jelent meg a nevem, amelyeket addig elérhetetlennek tartottam.

Azóta a HUBBY - Magyar Gyerekkönyv Fórum elnökségi tagjaként veszek részt a gyermek- és ifjúsági irodalom terjesztésében, két tanulmányom és számos kritikám jelent meg, többek között az Alföld folyóirat 2021. decemberi, a gyerekirodalmat fókuszba helyező lapszámában, a Kortárs folyóirat ±18 című, ifjúsági irodalommal foglalkozó rovatának pedig állandó szerzője vagyok. Jelenleg Bécsi Egyetemen kutatói ösztöndíjjal a német nyelvű gyerek- és ifjúsági krimivel foglalkozom."


2020/2021. tanév


2019/2020. tanév


2018/2019. tanév

Vojnics-Rogics Réka doktoranda, 2019-ben OTDK első helyezett "Populáris Irodalom és kultúra" tagozatban.

"Üveghegy, tündérek, hétmérföldet lépő csizma? A mesevilág képzeletbeli karakterei, helyszínei és tárgyai kedves régi ismerőseim, azóta népesítik be a fantáziámat, hogy megtanultam olvasni. De milyen valóság rejtőzik a fantázia mögött? Kik költötték/írták ezeket a meséket? Hol és mikor jelentek meg? Milyen meséket, regényeket olvastak a 19. századi gyerekek? Hogyan olvasták ezeket a műveket? Mennyi izgalmas téma, aminek érdemes utánajárni! A vég nélkül bővíthető kérdéssort azonban véges számú válasz követi, és ezek két fontos tényezőre mutatnak rá:

1) vannak dolgok, amiket egyszerűen nem tudunk, amikre (még) nem talált választ a tudomány;

2) kutatókra mindig szükség lesz, hiszen az emberi kíváncsiság folyamatosan új, megválaszolandó kérdéseket generál.

Ezek az eleve bennem lappangó érzések (mint a kíváncsiság, a tudomány iránti alázat, az ismeretlen iránti vágy) sarkalltak arra, hogy kutató legyek, de a TDK adta meg hozzá a szükséges eszköztárat. Jelenleg az SZTE Irodalom- és Kultúratudományi Doktori Iskola hallgatója vagyok, ahol a Klasszikus Magyar Irodalom program keretein belül a 19. század végi, 20. század eleji magyar gyermeksajtót vizsgálom, de a kutatás történetének kezdete 2018-ra nyúlik vissza...

A Szegedi Tudományegyetemen már a negyedik évemet kezdtem el a graduális képzésben tanárszakos hallgatóként, amikor egyáltalán el mertem játszani a gondolattal, hogy indulhatnék a TDK-n. Számomra ez a megmérettetés mindig is ködös, távoli dolognak tűnt, amit "zsenik" számára hirdetnek meg azért, hogy néhányan bezsebeljenek egy oklevelet. Egészen addig így vélekedtem a TDK-ról, ameddig rám nem talált a (nagybetűs) TÉMA: a Pesti Napló gyerekrovata, melynek köszönhetően életemben először válhattam egy téma "szakértőjévé". Mert mi is történik tulajdonképpen, amikor az ember lánya kutatni kezd? Először is kijelöl egy speciális területet, amellyel foglalkozni szeretne - nálam ez a "pálca választja a varázslót" alapján működött -, majd témavezetője segítségével megkezdődik a hosszú (és persze sokszor kimerítő) út. Rengeteget olvas, ír és - tanul: forrásokat feldolgozni, tudományos stílusban írni, szakirodalmi bázist összeállítani. (A sor itt is tetszőlegesen és vég nélkül bővíthető.) Míg nem egy nap azon kapja magát az ember, hogy egyre gördülékenyebben ír, beszél és gondolkodik, ráadásul saját témájának már ő "a" szakértője!

Erről szól a TDK: mindannyian hozzá tudunk tenni a világhoz, a tudományhoz. A kutatói munka valójában kincskeresés: a kitartó, elhivatott és szakmailag képzett embereknek megadatik, hogy felismerjék és hasznosítsák a felszín alatt rejlő értéket. Érdemes nekivágni, mert a TDK nemcsak egy oklevél, sokkal inkább lehetőség - a tapasztalatszerzésre, kapcsolatépítésre és szakmai fejlődésre."